Meditera med mala

Ordet mala är sanskrit och betyder radband. Malas har använts i tusentals år inom olika traditioner. Radbanden används för att repetera ett mantra eller en positiv affirmation för att komma in i ett lugnt och meditativt tillstånd.

Samtidigt som du upprepar ett mantra eller räknar dina andetag tar du en pärla i taget mellan fingrarna tills du upprepat mantrat eller andetaget 108 gånger och gått igenom samtliga pärlor.